בדיקת סטטוס פנייה בנוגע לתו חניה

יש להזין מספר פנייה ולפחות אחד מהשדות הבאים לצורך זיהוי: מספר זהות / דרכון זר או מספר רכב

* מסמלת שדה חובה

פרטי לקוח

+

* מסמלת שדה חובה

דף זה נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו בא כתחליף למידע הרשמי ו/או המקורי ואין בו כדי להטיל על עיריית תל-אביב-יפו ו/או מי מטעמה חובה כלשהיא כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.