• הודעה

בדיקת סטטוס פנייה

מספר פנייה לדוגמה: 2015-1234567

* מסמלת שדה חובה

* מסמלת שדה חובה

בדיקת מצב פנייתך

+

* מסמלת שדה חובה

דף זה נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו בא כתחליף למידע הרשמי ו/או המקורי ואין בו כדי להטיל על עיריית תל-אביב-יפו ו/או מי מטעמה חובה כלשהיא כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.