בקשה למקום חניה נכים

* מסמלת שדה חובה

פרטי המבקש (פרטי בעל תג נכה)

* סוג תו:
תוקף תו:

פרטי נהג

כתובת מגורים

אבקש להקצות לי מקום חניה אישי בסמוך:
צירוף קבצים:

יש לצרף המסמכים הבאים:

• אישור על אחוזי נכות רפואית 90% ומעלה (ביטוח לאומי, משרד הבריאות וכיוצ"ב).
• העתק דו-צדדי של "תג משולש" שהונפק על ידי משרד הרישוי.
• העתק תעודת הזהות, לרבות ספח הכתובת.
• חשבון ארנונה על שם הנכה, ובמקרה של קטין או חסוי - על שם אפוטרופוס המתגורר עמו.
• העתק רישיון רכב על שם הנכה, ובמקרה של קטין או חסוי – על שם אפוטרופוס המתגורר עמו.
• העתק רישיון נהיגה על שם הנכה או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה המתגורר עמו.

ניתן לצרף עד 7 קבצים מסוג: PDF, GIF, JPG, TIF, PNG. משקלו של כל קובץ מצורף אינו יכול לעלות על 10MB.
+

* מסמלת שדה חובה