פניות בנושא דוחות פיקוח עירוני חוקי עזר

ניתן להגיש פניות בנושא דוחות שניתנו בתחומי העיר תל־אביב-יפו. כלומר, דוחות על פי חוקי העזר העירוניים, דוחות פיקוח, קורונה, אופניים וקורקינטים חשמליים, רישוי עסקים, חניה בגנים ובגינות, סדר וניקיון, כלבים, שילוט, מודעות שנתלו במקומות אסורים ועוד.
שימו לב – דוחות חניה שניתנו ברחובות ובכבישי העיר אינם נמצאים במערכת, ותוכלו לאתר במערכת איתור דוחות חניה.
דוחות בהם הוגשה בקשה להישפט ונקבעו לדיון בבית המשפט לעניינים מקומיים לא יופיעו במערכת זו.

נושא הפנייה

ניתן להגיש בקשה לביטול הדוח תוך 30 ימים מיום קבלת הדוח. הגשת הבקשה אינה מעכבת צבירת תוספת הפיגור הקבועה בחוק.

דוחות על פי חוקי עזר- ניתן להגיש בקשה להישפט תוך 90 ימים מיום קבלת הדוח או תוך 30 ימים ממועד קבלת תשובת תובע לבקשה לביטול הדוח. בקשה המוגשת במועד מעכבת הליכי גבייה וצבירת תוספת הפיגור הקבועה בחוק.
דוחות קורונה- ניתן להגיש בקשה להישפט תוך 30 ימים מיום קבלת הדוח או תוך 30 ימים ממועד קבלת תשובת תובע לבקשה לביטול הדוח. בקשה המוגשת במועד איננה מעכבת הליכי גבייה וצבירת תוספת הפיגור הקבועה בחוק.

העברת הדוח על שם אחר (מהשם המקורי שמופיע על גבי הדוח). ניתן להגיש בקשה להסבה תוך 30 ימים מיום קבלת הדוח.

ניתן להגיש בקשה להחזר כספי אם שילמת עבור דוח והדוח בוטל או ששילמת אותו דוח יותר מפעם אחת.

* מסמלת שדה חובה

הגשת פנייה היא בעבור דוח אחד בלבד, לא ניתן להגיש בקשה אחת עבור מספר דוחות.
יש להזין מספר זהות או ח.פ. בן 9 ספרות או מספר דרכון בן 11 ספרות.

* מסמלת שדה חובה