טופס פנייה לחילופי מחזיקים בנכס שלא למגורים (עסקים)

לטיפול מיטבי ומהיר בפנייתך נבקש לציין את הפרטים כמפורט:
בתוכן הפניה יש לרשום את מספר חשבון הלקוח
במקרה הצורך, יש לצרף מסמכים נדרשים כמפורט בדף המידע בנושא הרלוונטי באתר האינטרנט העירוני

פרטי לקוח

מיגדר

כתובת

אתר מיקוד
נותרו 3000 תוים