מערכת לבדיקת סטטוס רישוי עסקים

מערכת זו נועדה לשימוש מגישי בקשה לרישוי עסק. ופעילה מרגע פתיחת הבקשה. במערכת ניתן לקבל מידע אודות פרטי הרישוי,
סטטוס תחנות הרישוי והסבר מפורט אודות הסטטוס. לצורך כניסה למערכת יש להצטייד במספר תיק הרישוי, ומספר ת.ז או ח.פ

כניסה למערכת

*
*
-
הנתונים במערכת זו מתעדכנים כל 24 שעות. בכל מקרה של סתירה- הנתונים המחייבים והקובעים הם אלו המופיעים במערכת רישוי עסקים באגף רישוי עסקים. המידע המוצג במערכת זו הינו לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא. עיריית תל-אביב - יפו לא תישא בכל אחריות שהיא, בגין הסתמכות על המידע המוצג במערכת