סטטוס בקשה בנושאי ארנונה

בדיקת מצב פנייתך

דף זה נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו בא כתחליף למידע הרשמי ו/או המקורי ואין בו כדי להטיל על עיריית תל-אביב-יפו ו/או מי מטעמה חובה כלשהיא כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.