בקשה לסילוק רכב, גריטתו וביטול רישומו - כתב ויתור, הרשאה והתחייבות

* מסמלת שדה חובה

פרטי פונה

כתובת

אתר מיקוד

פרטי הרכב

כתובת חניית הרכב

ניתן לצרף עד 2 קבצים מסוג: PDF, GIF, PNG, JPG, TIF, DOC, DOCX, JPEG, TIFF. משקלו של כל קובץ מצורף אינו יכול לעלות על 4MB.
יש לצרף:
1. העתק של רישיון הרכב
2. צילום ת.ז
+

* מסמלת שדה חובה