פניה למכון הרישוי

מטרת הפניה


- - -

-* אל מי מגורמי מכון הרישוי מיועדת פנייתך?

פרטי הפונה

*
*
*
*
*

מספר בקשה להיתר בניה

לתשומת ליבך: יש להקליד את מספר הבקשה להיתר בניה (ולא את מספר תיק המידע).

*
-
*

כתובת הנכס נשוא הבקשה

*
*

תיאור הפניה

*
נותרו תווים

צירוף מסמכים

שים לב!
ניתן לצרף עד 5 קבצים מסוג: PDF, GIF, JPG, TIF, DOC, DWF.
משקלו הקובץ: עד 1MB.
קבצים גדולים ניתן לשלוח בנפרד לכתובת machon_rishuy@mail.tel-aviv.gov.il וזאת בהמשך להגשת פניה בטופס זה - חובה למלא פניה!

הגדר בתוכנת הסריקה, סריקה ברזולוציה נמוכה, קטנה מ 100