בקשה לעדכון רישום ידועים וידועות בציבור

באמצעות פנייה זו ניתן להגיש בקשה לעדכון רישום כידועים או כידועות בציבור בעיריית תל אביב- יפו.
לטיפול מיטבי ומהיר בפנייה, נבקש לציין את הפרטים כמפורט מטה ולצרף צילום תעודת זהות של הפונה

* מסמלת שדה חובה

פרטי הפונה

פרטי בן/בת הזוג

ניתן לצרף עד 1 קבצים מסוג: PDF, GIF, JPG, TIF, PNG. משקלו של כל קובץ מצורף אינו יכול לעלות על 4MB.