בקשה לסיווג בית תוכנה לחברות הזנק

שלב 1 - פרטי הנכס ומבקש הבקשה

* מסמלת שדה חובה

לצורך הגשת הבקשה, אנא השלם את הפרטים הבאים:

פרטי הנכס

יש להזין את מספר חשבון הלקוח שמופיע בחלק עליון של תלוש הארנונה. להדגמה לחץ כאן

פרטי המחזיק בנכס

פרטי מבקש הבקשה

כתובת למשלוח תשובה

* מסמלת שדה חובה