זימון תורים

שלב 1 - הזדהות

שם התור: תל-אופן

* מסמלת שדה חובה

הזדהות

* מסמלת שדה חובה