בקשה לקיום אירוע במרחב הציבורי מהמשנה למנכ"ל העירייה

* מסמלת שדה חובה

מגיש הבקשה

איש קשר בשטח לניהול האירוע

פרטי האירוע

נותרו 1500 תווים

מיקום האירוע

פרטים נוספים

*יש לצרף במידה וקיים מידע נוסף המעיד על פעילות מגיש הבקשה

שים לב: עמותה - יש לצרף קישור לדף האינטרנט של העמותה.
ניתן לצרף עד 5 קבצים מסוג: PDF, GIF, PNG, JPG, TIF, DOC, DOCX. משקלו של כל קובץ מצורף אינו יכול לעלות על 2MB.
יש לצרף מסמך עם אישור המעיד על פעילות העמותה
+

* מסמלת שדה חובה