בקשה לקיום אירוע במרחב הציבורי מהמשנה למנכ"ל העירייה

קיום חגיגות מצומצמות בגינה: במקרה של חגיגות מצומצמות בגינה הציבורית (לדוגמא: ימי הולדת), לא נדרש אישור אך חובה לשמור על הכללים הבאים:

אסור לקיים את החגיגה בין השעות 14:00 עד 16:00 ולא יאוחר מהשעה 23:00.

אסור לעשות שימוש בשירותי הסעדה (קייטרינג).

אסור להדליק אש אלא אם מדובר בפארק שבו ניתן להדליק מנגל.

אסור להציב יותר ממתנפח אחד. על בעל האירוע לוודא באופו אישי כי המתנפח המוצב אינו כולל שימוש במים, עומד בתקן הישראלי הרשמי בנושא בטיחות מתנפחים (תקן מס' 5378), זאת נוסף על כל דרישת בטיחות אחרת שעל בעל האירוע לבדוק ולפעול על פיה.

הצבת המתנפח והשימוש בו הינם באחריותו הבלעדית של בעל האירוע ועליו לוודא כי מפעיל המתנפח עומד בכל דרישות הבטיחות.

ניתן לעשות שימוש בבידורית בעוצמה סבירה, למעט בין השעות 14:00 עד 16:00 ובין 23:00 בלילה ל – 06:00 בבוקר.

ככל שתתקבלנה תלונות בדבר מטרד רעש, בסמכות העירייה להורות על הפסקת השימוש בבידורית.

אסור לתחום את האירוע.

פירוט ומידע נוסף ניתן לקרוא בדף: לחץ כאן

* מסמלת שדה חובה

מגיש הבקשה

איש קשר בשטח לניהול האירוע

פרטי האירוע

נותרו 1500 תווים

מיקום האירוע

אלמנטים

מארגן האירוע אחראי להבאת האלמנטים לאירוע והם באחריותו הבלעדית, לא יסופקו אלמנטים על ידי עיריית תל אביב.

הוספת אלמנט

פרטים נוספים

יש לצרף במידה וקיים מידע נוסף המעיד על פעילות מגיש הבקשה

ניתן לצרף עד 5 קבצים מסוג: PDF, GIF, PNG, JPG, TIF, DOC, DOCX. משקלו של כל קובץ מצורף אינו יכול לעלות על 2MB.
יש לצרף מסמך עם אישור המעיד על פעילות העמותה

* מסמלת שדה חובה