בקשה להירשם כידועים וכידועות בציבור במאגר מידע

באמצעות פנייה זו ניתן להגיש בקשה להירשם כידועים וכידועות בציבור , במאגר מידע של עיריית תל אביב- יפו.
לטיפול מיטבי ומהיר בפנייה נבקש לציין את הפרטים כמפורט מטה ולצרף את המסמכים האלה:
• תעודות זהות של שני בני או בנות הזוג
תצהיר חתום על ידי עורך דין לניהול משק בית משותף (ניתן להביא גם תצהיר חתום על ידי עורך דין שנערך על ידי עמותת משפחה חדשה או על ידי ארגון הויה) או אישור מביטוח לאומי על היותכם ידועים או ידועות בציבור ומנהלים משק בית משותף

* מסמלת שדה חובה

פרטי בן/בת הזוג

פרטי בן/בת הזוג

"נא להזין את תאריך תחילת ניהול משק בית משותף המופיע בתעודה/ בתצהיר המצורפים"
ניתן לצרף עד 1 קבצים מסוג: PDF, GIF, JPG, TIF, PNG. משקלו של כל קובץ מצורף אינו יכול לעלות על 4MB.
תעודת זהות של הפונה
ניתן לצרף עד 1 קבצים מסוג: PDF, GIF, JPG, TIF, PNG. משקלו של כל קובץ מצורף אינו יכול לעלות על 4MB.
תעודת הזהות של בן/בת הזוג
ניתן לצרף עד 1 קבצים מסוג: PDF, GIF, JPG, TIF, PNG. משקלו של כל קובץ מצורף אינו יכול לעלות על 4MB.
תצהיר חתום על ידי עורך דין לניהול משק בית משותף
יש לקרוא את התקנון ע"מ לאשר את ההסכמה