כתב התחייבות בעל מיכל אצירה לשנת 2023

* מסמלת שדה חובה

פרטי בעל מיכל האצירה

פרטי המבקש

פרטי הבקשה

סוג מיכל האצירה
יש לקרוא את ההיתר ע"מ לאשר את ההתחייבות