בקשה לקבלת הנחה מארנונה

שלב 1 - בחירת הנחה

לפניך פירוט הנחות מארנונה

אנא בחר את סוג ההנחה.
לפירוט המסמכים לצירוף הבקשה להנחה יש ללחוץ על "הנחיות ומסמכים נדרשים".

להגשת בקשה להנחה מארנונה אנא בחר את סוג ההנחה