הרשמה לספרייה בתל־אביב-יפו

תושבות ותושבי תל־אביב-יפו זכאים להיות מנויים בספריית בית אריאלה ובספריות העיר ללא תשלום.
מי שטרם מלאו להם 18 מחויבים ברישום על ידי הורה (או אפוטרופוס רשמי אחר).


יש לכם דיגיתל שלי? קליק אחד מהאזור האישי שלכם ונרשמתם למנוי בספריות העיר, ללא צורך בהמתנה לאישור.
בנוסף, תוכלו לבצע בקלות את הפעולות הבאות גם עבורכם וגם עבור ילדיכם באזור האישי:

• צפייה בספרים מושאלים ומוזמנים.
• הארכת תקופת ההשאלה.
• הארכת תוקף כרטיס הקורא.

תושבות ותושבי תל־אביב-יפו ללא חשבון דיגיתל שלי מתבקשים למלא את הטופס ולצרף צילום תעודה מזהה בתוקף (רישיון נהיגה או תעודת זהות) ובה כתובת בתל־אביב-יפו או שובר ארנונה עדכני של עיריית תל־אביב-יפו לצד תעודה מזהה כאמור.
שימו לב כי בעת רישום של מי שטרם מלאו להם 18 נדרש לצרף צילום ספח תעודת זהות של ההורה או האפוטרופוס.

חיילים בשירות סדיר זכאים למנוי בספריות העיר ללא תשלום. בעת הרישום נדרש לצרף צילום כרטיס חוגר ותעודה מזהה בתוקף (רישיון נהיגה או תעודת זהות) הכוללת כתובת מגורים.

נרשמות ונרשמים לספריות שאינם תושבי תל־אביב-יפו חייבים בתשלום. קישור לתשלום יישלח לנרשמים לאחר מילוי הטופס. בעת הרישום יש לצרף צילום תעודה מזהה בתוקף הכוללת כתובת מגורים (רישיון נהיגה או תעודת זהות).

שימו לב: ההרשמה תיכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור מהספרייה בדוא"ל.

פרטי הספרייה

* מסמלת שדה חובה

הפרטים שלי

* אני רוצה שייפנו אליי
ניתן לצרף קובץ מסוג: PDF, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, JPG, TIF, TIFF. משקלו של קובץ מצורף אינו יכול לעלות על 4MB.

הכתובת שלי

אתר מיקוד

* מסמלת שדה חובה