הרשמה לספרייה בתל־אביב-יפו

תושבות ותושבי תל־אביב-יפו מתבקשים למלא את הטופס המקוון של הצטרפות לספריות.
לאחר קבלת אישור - מוזמנות ומוזמנים לשאול ספרים.

• תושבות ותושבי תל־אביב-יפו זכאים להיות מנויים ללא תשלום בספריית בית אריאלה ובספריות העיר.
• ילדות וילדים, בנות ובני נוער עד גיל 18 מחויבים ברישום על ידי הורה (או אפוטרופוס רשמי אחר). נדרש צילום   ספח תעודת זהות של ההורה או האפוטרופוס.

בעת הרישום יש לצרף צילום תעודה מזהה בתוקף ובה כתובת בתל־אביב-יפו (רישיון נהיגה או תעודת זהות) או תעודה מזהה בתוקף ושובר ארנונה עדכני של עיריית תל־אביב-יפו.

• נרשמות ונרשמים לספריות שאינם תושבי תל־אביב-יפו חייבים בתשלום. קישור לתשלום יישלח לנרשמים לאחר מילוי הטופס.

בעת הרישום יש לצרף צילום תעודה מזהה בתוקף כולל כתובת מגורים (רישיון נהיגה או תעודת זהות).

שימו לב: ההרשמה תיכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור מהספרייה בדוא"ל.

פרטי הספרייה

* מסמלת שדה חובה

הפרטים שלי

* אני רוצה שייפנו אליי
ניתן לצרף קובץ מסוג: PDF, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, JPG, TIF, TIFF. משקלו של קובץ מצורף אינו יכול לעלות על 4MB.

הכתובת שלי

אתר מיקוד

* מסמלת שדה חובה