פניה למכון הרישוי

שימו לב:
החל מה-1 ליוני 2016 ניתן להגיש ולטפל בבקשות להיתר ורק באמצעות מערכת מקוונת של עיריית תל אביב, בה משתמש עורך הבקשה.
לכן גם כל הפניות לגורמים העירוניים (כולל מכון הרישוי) תתבצענה מתוך מערכת זו בלבד, באמצעות עורך הבקשה.
הסבר על המערכת ניתן למצוא באתר האינטרנט העירוני בנתיב הבא: תושבים > רישוי ופיקוח בנייה > הליך הרישוי > מערכת רישוי מקוון.

מטרת הפניה

- - -


* אל מי מגורמי מכון הרישוי מיועדת פנייתך?

פרטי הפונה

*
*
*
*
*

כתובת הנכס נשוא הבקשה

*
*

תיאור הפניה

*
נותרו תווים

צירוף מסמכים

שים לב!
ניתן לצרף עד 5 קבצים מסוג: PDF, GIF, JPG, TIF, DOC, DWF.
משקלו הקובץ: עד 1MB.

הגדר בתוכנת הסריקה, סריקה ברזולוציה נמוכה, קטנה מ 100