טופס הזמנת שומה

בטופס זה תוכל למלא את הפרטים באופן ממוחשב, הטופס אינו נשלח אוטומטית.
לאחר המילוי יש להדפיסו ולשולחו בצירוף המסמכים הנדרשים אל פקס: 03-7241956

העברת נכס בטאבו כרוכה בתשלום היטל השבחה עבור זכויות חדשות או נוספות, המוקנות, בין היתר, בעקבות תוכניות שאושרו לאחר 1/7/75 והמשביחות את הנכס בכפוף לחריגים הקבועים בדין. הזמנת שומה באמצעות טופס זה ותשלום היטל השבחה הינם תנאי למתן אישור לרישום בפנקס המקרקעין (טאבו).

שלב 1 - טופס הזמנת שומה - פרטי מבקש הבקשה

* מסמלת שדה חובה

אם הגשת בקשה לאישור טאבו, אנא מלא את מספר הבקשה לצורך איתור פרטיך
האם בוצעה עיסקה?
מהי זיקתך לנכס ?

פרטי הבעלים

פרטי מבקש הבקשה

כתובת המבקש למשלוח הודעות מהעירייה

אתר מיקוד

הנני מאשר קבלת הודעות באמצעות:

* מסמלת שדה חובה