בקשה לשינוי פרטי הנכס, הנחות לנכס או הגשת השגה

שלב 1 - בחירת פעולה

* בחר את הפעולה המבוקשת:

(באפשרותך לבחור יותר מפעולה אחת)

מהי הפעולה המבוקשת?
  • פנייה למנהל הארנונה בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) בנוגע לחיוב בארנונה כללית.
  • בקשה לשינוי פרטי נכס המשפיעים על החיוב בארנונה כללית.
  • בקשת הנחה לנכס ריק או לנכס שאינו ראוי לשימוש.

* מסמלת שדה חובה