בקשה לקבלת הנחה מארנונה

שלב 1 - בחירת הנחה

אנא בחר את סוג ההנחה.
לפירוט המסמכים לצירוף הבקשה להנחה יש ללחוץ על "הנחיות ומסמכים נדרשים".

לפניך פירוט הנחות מארנונה


להגשת בקשה להנחה מארנונה אנא בחר את סוג ההנחה

* מסמלת שדה חובה