הגשת בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) בדבר העדר חובות

שלב 1 - פרטי בקשה

בשירות זה ניתן להגיש בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) המעידה על העדר חובות.

במקרה והמוכר אינו רשום בנסח טאבו כבעלים, על מנת לייעל את הטיפול בבקשתך, יש להגיש בקשה נפרדת לכל עסקה ברצף העסקאות.

הארכת תוקף תעודה:

  • רק במקרים בהם התעודה המקורית ניתנה לתקופה קצרה משנה, אפשר להאריך את תוקף התעודה עד שנה, ממועד תשלום האגרה. ניתן להגיש את הבקשה בקישור הבא

  • פירוט ומידע נוסף ניתן לקרוא בדף: לחץ כאן

* מסמלת שדה חובה

פרטי העסקה

פרטי הממכר

לתשומת לבך, במקרה שהממכר רשום ביותר מגוש/חלקה/תת חלקה אחת, הפרטים יעודכנו על ידינו בהתאם לפרטים בהסכם שהוגש

המספר מופיע בפינה השמאלית העליונה של תלוש הארנונה. להדגמה לחץ כאן.

החלקים המהווים את הממכר

יש למלא את השדות רק במידה והממכר אינו מועבר בשלמות

החלק היחסי שמועבר
מסך כל החלקים שבבעלותך
יש לבחור האם החלקים המועברים הם מתוך חלקה או מתת חלקה.

הצמדות

בנסח טאבו או בהסכם מופיעות לעיתים הצמדות על נכס, ולרוב מדובר בהצמדות שהן חלק מהרכוש המשותף,
כגון: מחסן, חניה.

פרטים נוספים לממכר

במידה והממכר מהווה יותר מחשבון לקוח/גוש/חלקה/תת חלקה אחד, ניתן להזין את הפרטים הנוספים בהוספת שורה:

המספר מופיע בפינה השמאלית העליונה של תלוש הארנונה. להדגמה לחץ כאן.

הוספת שורה