בקשה להסב דוח חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית

ניתן להגיש בקשה להסב דוח תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת תשלום קנס ולא יאוחר מהתאריך האחרון לתשלום

* מסמלת שדה חובה

פרטי פונה

ברצוני לקבל תשובה באמצעות: לתשומת לבך, תשובה שתשלח בדואר אלקטרוני לא תשלח גם באמצעות הדואר

כתובת

אתר מיקוד

פרטי המוסב

נא למלא את הפרטים האישיים של הנהג/מחזיק ברכב במועד הדוח/ות ולפרט בבקשה את תקופת השימוש ברכב.

פרטי הדוח

נותרו 500 תווים
ניתן לצרף עד 10 קבצים מסוג: PDF, GIF, JPG, TIF, PNG. משקלו של כל קובץ מצורף אינו יכול לעלות על 10MB.
בבקשה להסב את הדוח על שם אדם אחר, יש לצרף:
1. מסמך / מכתב חתום על ידי הנהג / המחזיק ברכב, לפיו הרכב היה ברשותו בעת רישום הדוח (לרבות: חוזה השכרת רכב / חוזה מכר / זיכרון דברים).
יש לציין במכתב: ת.ז של הנהג / המחזיק ברכב, תקופת השימוש ברכב.
2. צילום ת.ז של מי שמבוקש להסב את הדוח על שמו

* מסמלת שדה חובה