הצהרת בעל/מחזיק עסק

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020, לפי 5(ב)(2א)(א)(1א) ו-(א1) לתקנות שעת חירום

* מסמלת שדה חובה

פרטי המצהיר

פרטי העסק

כלי בית, מוצרי חשמל, חנות תכשיטים

* מסמלת שדה חובה