בדיקת זכאות להחזר כספי

בדיקת זכאות להחזר כספי בגין יתרות זכות בחשבונות ארנונה ו/או אגרת מים וביוב* ו/או היטל שמירה.

אגרת מים וביוב עד ליום 31 בדצמבר 2009 בלבד*

בדיקת הזכאות בשלב זה מתבצעת לבעלי תעודות זהות בלבד.
אנא הזינו את הפרטים הבאים לצורך זיהוי ובדיקת זכאותכם ולחצו על כפתור "בדוק זכאות"

בדיקת זכאות להחזר כספי

יש להזין מספר זהות בעל 9 ספרות
יש לרשום את השם הפרטי כפי שהוא מופיע בתעודת הזהות
יש לרשום את שם המשפחה כפי שהוא מופיע בתעודת הזהות