בדיקת זכאות להחזר כספי

בדיקת זכאות להחזר כספי בגין יתרות זכות בחשבונות ארנונה ו/או אגרת מים וביוב* ו/או היטל שמירה.

אגרת מים וביוב עד ליום 31 בדצמבר 2009 בלבד*

בדיקת הזכאות מתבצעת לפי מספר תעודת זהות או מספר ח.פ. או מספר עמותה.
אנא הזינו את הפרטים הבאים לצורך זיהוי ובדיקת זכאותכם ולחצו על כפתור "בדוק זכאות"

בדיקת זכאות להחזר כספי


יש להזין מספר זהות בעל 9 ספרות
יש להזין מספר ח.פ בעל 9 ספרות
יש לרשום את השם הפרטי כפי שהוא מופיע בתעודת הזהות
יש לרשום את שם המשפחה כפי שהוא מופיע בתעודת הזהות
יש לרשום את השם הפרטי כפי שהוא מופיע בתעודת הזהות
יש לרשום את שם המשפחה כפי שהוא מופיע בתעודת הזהות