דוחות פיקוח עירוני חוקי עזר

במערכת לאיתור דוחות תוכלו לאתר ולשלם דוחות שקיבלתם בתחומי העיר תל-אביב-יפו וטרם שולמו.
תוכלו לאתר דוחות שניתנו על פי חוקי העזר העירוניים, בנושאים של פיקוח, רישוי עסקים, חניה בגנים ובגינות,
סדר וניקיון, כלבים, עישון, שילוט ועוד.
שימו לב – דוחות חניה שניתנו ברחובות ובכבישי העיר אינם נמצאים במערכת, ותוכלו לאתר במערכת איתור דוחות חניה.
דוחות בהם הוגשה בקשה להישפט ונקבעו לדיון בבית המשפט לעניינים מקומיים לא יופיעו במערכת זו.

* מסמלת שדה חובה

איתור ותשלום דוחות פיקוח עירוני חוקי עזר

יש להזין מספר זהות / ח.פ. בן 9 ספרות ומספר דוח.


מספר דוח יש להזין ללא סימני "/".
לדוגמא: מספר דוח 08/014/020984
יש להזין כ - 08014020984

* מסמלת שדה חובה

שימו לב: יתכן וחלק מהדוחות והחיובים הזקופים לחובתכם אינם מופיעים במערכת נכון למועד הבדיקה.
המידע באתר אינו מהווה ראייה משפטית לטיעונים כנגד רישומי העירייה הרשמיים.