כתב התנגדות לבקשה להיתר בנייה

  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5

זיהוי הבקשה להיתר-שלב 1

שדות מילוי


יש להזין מספר בקשה להיתר וללחוץ על כפתור "בדיקת מספר בקשה" לקבלת פרטי הבקשה
או להזין מספר הגשה מקוונת וללחוץ על כפתור "בדיקת מספר הגשה" לקבלת פרטי ההגשה.

בקשה להיתר

יש להקליד בשדה זה מספר בקשה בן 8 ספרות - 4 של השנה + 4 מספר רץ, לדוגמה, 20010001
בדיקת מספר בקשה

הגשה מקוונת

בדיקת מספר הגשה