כתב התנגדות לבקשה להיתר בנייה

  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5

זיהוי הבקשה להיתר-שלב 1

שדות מילוי


יש להזין מספר בקשה להיתר וללחוץ על כפתור "בדוק מספר בקשה" לקבלת פרטי הבקשה
או להזין מספר הגשה מקוונת וללחוץ על כפתור "בדוק מספר הגשה" לקבלת פרטי ההגשה.

בקשה להיתר

יש להקליד בשדה זה מספר בקשה בן 8 ספרות - 4 של השנה + 4 מספר רץ, לדוגמה, 20010001
בדוק מספר בקשה

הגשה מקוונת

בדוק מספר הגשה