ממשק לשלבי ביצוע הבנייה
מאישור תחילת עבודות ועד לקבלת תעודת גמר


קישור לצפייה בלבד בסטטוס תיק מעקב בנייה, ללא הגשת מסמכים או פנייה.

עמוד זה מיועד לקבלת שירותים מקוונים אלו בכל שלבי הבנייה:
1. הגשת מסמכים למחלקה לפיקוח על הבנייה, למכון הרישוי וליחידה לאיכות הבנייה
2. פנייה למחלקה לפיקוח על הבנייה, למכון הרישוי וליחידה לאיכות הבנייה

לקבלת השירות המבוקש יש למלא את כל השדות המופיעים בהמשך.

שימו לב:
לתיאום ביקורת של מפקח באתר ולבירורים אחריה, לקבלת רשימת הדרישות מהיחידה לאיכות הבנייה, לבירורים בנוגע לתשריט בית משותף ולשאלות כלליות,
יש להתקשר למוקד ההנדסי בטלפון 03-7247777 בימים א-ה, בשעות 15:00-08:00.

פרטי הפונה

יש להקליד מספר זהות כולל ספרת ביקורת
יש להקליד את מספר הטלפון, עדיף מספר טלפון נייד

השירות המבוקש

בחירת השירות המבוקש

תיק מעקב בנייה

יש להקליד את מספר תיק מעקב הבנייה המופיע במסמכים שצורפו להיתר הבנייה, לדוגמה: 62-1-2022-0001
איתור תיק

מהות הפנייה

נותרו 2000 תווים

צירוף קבצים


אפשר לצרף רק קבצים מסוג: pdf,jpg,jpeg,tif,tiff,dxf,dwf,dwfx,signed
גודל מקסימלי של קובץ: 5MB
מספר מקסימלי של קבצים: 5

קוד אימות

* מסמלת שדה חובה