פניה מקוונת לשלב הביצוע

* מסמלת שדה חובה

שדות מילוי


עמוד זה מיועד להגשת מסמכים ושליחת פניות בשלבי ביצוע הבניה לגורמים הבאים:

מחלקת פיקוח על הבנייה:
• הגשת מסמכים הנדרשים לצורך קבלת אישור לתחילת עבודות.
  בדיקת המסמכים תתבצע רק לאחר טעינת כל המסמכים וסימון תיבת "סיום טעינת מסמכים".
• הגשת מסמכים הנדרשים עבור שלבי ביצוע נוספים (סימון קווי הבניין, גמר יסודות הבניין,
  גמר הקמת השלד, גמר הבנייה)

מכון הרישוי העירוני:
• הגשת מסמכי בקשה לרישיון כריתה והעתקה לפני קבלת אישור תחילת עבודות.
• הגשת מסמכים לצורך קבלת אישור אכלוס בנושאי אשפה, מקלוט, תמרור.
• הגשת מסמכים לצוות איכות הבניה לצורך קבלת אישורי אכלוס ותעודות גמר.
בדיקת המסמכים תתבצע רק לאחר טעינת כל המסמכים וסימון תיבת "סיום טעינת מסמכים".

הנחיות לאופן טעינת המסמכים:
1. בחירת סוג הפניה, השלב והדרישה.
2. צרוף קבצים לדרישה שנבחרה.
3. לחיצה על לחצן "שלח פניה" שבתחתית העמוד (פעולה זו טוענת את המסמכים עבור
    הדרישה שנבחרה).

פרטי הפונה

יש להקליד בשדה זה את מספר הזהות של הפונה כולל ספרת ביקורת
יש להקליד בשדה זה מספר טלפון , עדיפות לנייד

סוג השרות

בחירת סוג הפניה המקוונת

תיק מעקב בניה

יש להקליד בשדה זה את מספר תיק מעקב בניה אשר מופיע במסמכים שנמסרו לך עם היתר הבנייה, לדוגמא 62-1-2020-0001 או 62-1-2020-0001-1
בדיקת מספר תיק

פירוט הפניה

נותרו 2000 תוים

צירוף קבצים


סוגי קבצים מותרים: pdf,jpg,jpeg,tif,tiff
גודל קובץ מקסימלי: 5mb, מספר קבצים מקסימלי: 5

סיום טעינת מסמכים


תיבה זו יש לסמן אך ורק בסיום טעינת המסמכים של הדרישה האחרונה לאותו שלב.
פעולה זו מעדכנת את הגורם המטפל שסיימת את טעינת כל המסמכים לאותו השלב ושאת/ה מבקש/ת לבדוק את החומרים שהוטענו.

לתשומת לבכם:
בדרישות עירייה-אשפה, עירייה-מרחבים מוגנים ועירייה-תמרור יש לטעון בנפרד מסמכים ללא טעינת מסמכים לשאר הדרישות באותו השלב.
בסיום טעינת כל המסמכים בדרישות אלו עליך לסמן את תיבת הסימון "סיום טעינת מסמכים" כדי שנתחיל את הטיפול בבדיקתם.

סיום טעינת מסמכים

קוד אימות