לחץ כאן לרכיבים נגישים

סטטוס בקשה להיתר בניה

* מסמלת שדה חובה

שדות מילוי


יש להזין מספר מזהה של מבקש או עורך הבקשה.
יש למלא מספר בקשה להיתר/הגשה מקוונת או כתובת הבקשה.

פרטי בעל עניין

בחירת סוג מספר מזהה (ת.ז., דרכון או ח.פ.)
יש להקליד בשדה זה מספר ת.ז. כולל ספרת ביקורת

מספר בקשה

יש להקליד בשדה זה מספר בקשה בן 8 ספרות - 4 של השנה + 4 מספר רץ, לדוגמה, 20010001

כתובת הבקשה

לבחירת ערך, יש להתחיל לכתוב את שם הרחוב ולהשתמש בחיצי המקלדת - למעלה או למטה. לאחר בחירת הערך, יש לאשר את הבחירה באמצעות מקש Enter

קוד אימות

ניקוי טופס