שובר פיקדון אגרת בניה/שימוש חורג

פרטי הבקשה-שלב 1

* מסמלת שדה חובה

שדות מילוי


בחרת להפיק שובר פיקדון אגרות בניה, אשר נדרש כדי להגיש בקשה להיתר בניה.

מומלץ לשלם את שובר הפיקדון בסמוך לשליחת החומר לבדיקת העירייה ורק לאחר השלמת כל דרישות שלב "המידע המפורט" (אם ישנן).

קיימות 2 אופציות למילוי הפרטים:

אפשרות א' - במידה ויש בידך אישור בכתב מעיריית תל אביב-יפו להגיש בקשה להיתר ללא תיק מידע
אם בידך אישור שכזה, יהיה עליך להקליד בעצמך את שטח הבניה המבוקש, בדיוק כפי שמופיע בפרטי חישוב השטחים של ההגשה המקוונת שהגשת במערכת העירונית. השטח שיש להקליד הוא סכום של סך כל השטחים העיקריים ושטחי השירות גם יחד.

אפשרות ב' - בהתבסס על תיק המידע ממערכת רישוי זמין
אם בידך תיק מידע ממערכת רישוי זמין: עליך לבחור באופציה זו, למלא את מספר תיק המידע ושטח הבניה יש למלא את פרטי הבקשה למידע, שעל בסיסה מוגשת הבקשה להיתר.
עליך לבחור באפשרות זו אפילו יש בידך תיק מידע "ריק".
לאחר הזנת מספר מידע רישוי זמין, יש ללחוץ על כפתור "בדוק מספר בקשה".

מספר מידע

בחירת הפקת שובר עם/ללא בקשת מידע
בדוק מספר בקשה